لیست صد برند برتر جهان در سال ۲۰۱۹

صد برند برتر جهان

رتبه در ۲۰۱۹ نام برند کشور صنعت تغییرات ارزش برند
۰۱ Apple United States Technology +۹% ۲۳۴,۲۴۱ میلیون دلار
۰۲ Google United States Technology +۸% ۱۶۷,۷۱۳ میلیون دلار
۰۳ Amazon United States Technology +۲۴% ۱۲۵,۲۶۳ میلیون دلار
۰۴ Microsoft United States Technology +۱۷% ۱۰۸,۸۴۷ میلیون دلار
۰۵ Coca-Cola United States Beverages -۴% ۶۳,۳۶۵ میلیون دلار
۰۶ Samsung South Korea Technology +۲% ۶۱,۰۹۸ میلیون دلار
۰۷ Toyota Japan Automotive +۵% ۵۶,۲۴۶ میلیون دلار
۰۸ Mercedes-Benz Germany Automotive +۵% ۵۰,۸۳۲ میلیون دلار
۰۹ McDonald’s United States Restaurants +۴% ۴۵,۳۶۲ میلیون دلار
۱۰ Disney United States Media +۱۱% ۴۴,۳۵۲ میلیون دلار
۱۱ BMW Germany Automotive +۱% ۴۱,۴۴۰ میلیون دلار
۱۲ IBM United States Business Services -۶% ۴۰,۳۸۱ میلیون دلار
۱۳ Intel United States Technology -۷% ۴۰,۱۹۷ میلیون دلار
۱۴ Facebook United States Technology -۱۲% ۳۹,۸۵۷ میلیون دلار
۱۵ Cisco United States Business Services +۳% ۳۵,۵۵۹ میلیون دلار
۱۶ Nike United States Sporting Goods +۷% ۳۲,۳۷۶ میلیون دلار
۱۷ Louis Vuitton France Luxury +۱۴% ۳۲,۲۲۳ میلیون دلار
۱۸ Oracle United States Business Services +۱% ۲۶,۲۸۸ میلیون دلار
۱۹ GE United States Diversified -۲۲% ۲۵,۵۶۶ میلیون دلار
۲۰ SAP Germany Business Services +۱۰% ۲۵,۰۹۲ میلیون دلار
۲۱ Honda Japan Automotive +۳% ۲۴,۴۲۲ میلیون دلار
۲۲ Chanel France Luxury +۱۱% ۲۲,۱۳۴ میلیون دلار
۲۳ American Express United States Financial Services +۱۳% ۲۱,۶۲۹ میلیون دلار
۲۴ Pepsi United States Beverages -۱% ۲۰,۴۸۸ میلیون دلار
۲۵ J.P. Morgan United States Financial Services +۸% ۱۹,۰۴۴ میلیون دلار
۲۶ IKEA Sweden Retail +۵% ۱۸,۴۰۷ میلیون دلار
۲۷ UPS United States Logistics +۷% ۱۸,۰۷۲ میلیون دلار
۲۸ Hermès France Luxury +۹% ۱۷,۹۲۰ میلیون دلار
۲۹ Zara Spain Apparel -۳% ۱۷,۱۷۵ میلیون دلار
۳۰ H&M Sweden Apparel -۳% ۱۶,۳۴۵ میلیون دلار
۳۱ Accenture United States Business Services +۱۴% ۱۶,۲۰۵ میلیون دلار
۳۲ Budweiser United States Alcohol +۳% ۱۶,۰۱۸ میلیون دلار
۳۳ Gucci Italy Luxury +۲۳% ۱۵,۹۴۹ میلیون دلار
۳۴ Pampers United States FMCG -۵% ۱۵,۷۷۳ میلیون دلار
۳۵ Ford United States Automotive +۲% ۱۴,۳۲۵ میلیون دلار
۳۶ Hyundai South Korea Automotive +۵% ۱۴,۱۵۶ میلیون دلار
۳۷ Gillette United States FMCG -۱۸% ۱۳,۷۵۳ میلیون دلار
۳۸ NESCAFÉ Switzerland Beverages +۴% ۱۳,۶۰۵ میلیون دلار
۳۹ Adobe United States Business Services +۲۰% ۱۲,۹۳۷ میلیون دلار
۴۰ Volkswagen Germany Automotive +۶% ۱۲,۹۲۱ میلیون دلار
۴۱ Citi United States Financial Services +۱۰% ۱۲,۶۹۷ میلیون دلار
۴۲ Audi Germany Automotive +۴% ۱۲,۶۸۹ میلیون دلار
۴۳ Allianz Germany Financial Services +۱۲% ۱۲,۰۷۸ میلیون دلار
۴۴ eBay United States Retail -۸% ۱۲,۰۱۰ میلیون دلار
۴۵ adidas Germany Sporting Goods +۱۱% ۱۱,۹۹۲ میلیون دلار
۴۶ AXA France Financial Services +۶% ۱۱,۸۳۰ میلیون دلار
۴۷ HSBC United Kingdom Financial Services +۵% ۱۱,۸۱۶ میلیون دلار
۴۸ Starbucks United States Restaurants +۲۳% ۱۱,۷۹۸ میلیون دلار
۴۹ Philips Netherlands Electronics -۴% ۱۱,۶۶۱ میلیون دلار
۵۰ Porsche Germany Automotive +۹% ۱۱,۶۵۲ میلیون دلار
۵۱ L’Oréal France FMCG +۴% ۱۱,۵۸۹ میلیون دلار
۵۲ Nissan Japan Automotive -۶% ۱۱,۵۰۲ میلیون دلار
۵۳ Goldman Sachs United States Financial Services -۴% ۱۱,۳۵۲ میلیون دلار
۵۴ HP United States Electronics +۴% ۱۰,۸۹۱ میلیون دلار
۵۵ Visa United States Financial Services +۱۹% ۱۰,۷۵۶ میلیون دلار
۵۶ Sony Japan Electronics +۱۳% ۱۰,۵۱۴ میلیون دلار
۵۷ Kellogg’s United States FMCG -۲% ۱۰,۴۱۹ میلیون دلار
۵۸ Siemens Germany Diversified +۱% ۱۰,۲۵۹ میلیون دلار
۵۹ Danone France FMCG +۴% ۹,۹۱۵ میلیون دلار
۶۰ Nestlé Switzerland FMCG +۷% ۹,۵۳۴ میلیون دلار
۶۱ Canon Japan Electronics -۹% ۹,۴۸۲ میلیون دلار
۶۲ Mastercard United States Financial Services +۲۵% ۹,۴۳۰ میلیون دلار
۶۳ Dell United States Electronics تازه به لیست اضافه شده ۹,۰۸۶ میلیون دلار
۶۴ ۳M United States Diversified -۱% ۹,۰۳۵ میلیون دلار
۶۵ Netflix United States Media +۱۰% ۸,۹۶۳ میلیون دلار
۶۶ Colgate United States FMCG +۲% ۸,۸۲۴ میلیون دلار
۶۷ Banco Santander Spain Financial Services +۱۳% ۸,۵۲۱ میلیون دلار
۶۸ Cartier France Luxury +۷% ۸,۱۹۲ میلیون دلار
۶۹ Morgan Stanley United States Financial Services -۷% ۸,۱۸۵ میلیون دلار
۷۰ Salesforce.com United States Business Services +۲۴% ۸,۰۰۴ میلیون دلار
۷۱ Hewlett Packard Enterprise United States Business Services -۳% ۷,۹۰۹ میلیون دلار
۷۲ PayPal United States Financial Services +۱۵% ۷,۶۰۴ میلیون دلار
۷۳ FedEx United States Logistics +۲% ۶,۹۹۸ میلیون دلار
۷۴ Huawei China Technology -۹% ۶,۸۸۷ میلیون دلار
۷۵ LEGO Denmark FMCG +۵% ۶,۸۸۴ میلیون دلار
۷۶ Caterpillar United States Diversified +۱۹% ۶,۷۹۱ میلیون دلار
۷۷ Ferrari Italy Automotive +۱۲% ۶,۴۵۸ میلیون دلار
۷۸ Kia South Korea Automotive -۷% ۶,۴۲۸ میلیون دلار
۷۹ Corona Mexico Alcohol +۱۵% ۶,۳۶۹ میلیون دلار
۸۰ Jack Daniel’s United States Alcohol +۱۳% ۶,۳۴۷ میلیون دلار
۸۱ Panasonic Japan Electronics -۲% ۶,۱۸۹ میلیون دلار
۸۲ Dior France Luxury +۱۶% ۶,۰۴۵ میلیون دلار
۸۳ DHL United States Logistics +۲% ۵,۹۸۷ میلیون دلار
۸۴ John Deere United States Diversified +۹% ۵,۸۸۳ میلیون دلار
۸۵ Land Rover United Kingdom Automotive -۶% ۵,۸۵۵ میلیون دلار
۸۶ Johnson & Johnson United States FMCG -۸% ۵,۷۲۰ میلیون دلار
۸۷ Uber United States Technology تازه به لیست اضافه شده ۵,۷۱۴ میلیون دلار
۸۸ Heineken Netherlands Alcohol +۴% ۵,۶۲۶ میلیون دلار
۸۹ Nintendo Japan Electronics +۱۸% ۵,۵۵۰ میلیون دلار
۹۰ MINI United Kingdom Automotive +۵% ۵,۵۳۲ میلیون دلار
۹۱ Discovery United States Media -۴% ۵,۵۲۵ میلیون دلار
۹۲ Spotify Sweden Media +۷% ۵,۵۱۶ میلیون دلار
۹۳ KFC United States Restaurants +۱% ۵,۵۰۹ میلیون دلار
۹۴ Tiffany & Co. United States Luxury -۵% ۵,۳۳۵ میلیون دلار
۹۵ Hennessy France Alcohol +۱۲% ۵,۲۹۷ میلیون دلار
۹۶ Burberry United Kingdom Luxury +۴% ۵,۲۰۵ میلیون دلار
۹۷ Shell Netherlands Energy -۳% ۵,۱۰۵ میلیون دلار
۹۸ LinkedIn United States Media تازه به لیست اضافه شده ۴,۸۳۶ میلیون دلار
۹۹ Harley-Davidson United States Automotive -۷% ۴,۷۹۳ میلیون دلار
۱۰۰ Prada Italy Luxury -۱% ۴,۷۸۱ میلیون دلار
دکمه بازگشت به بالا