آموزشاخبار

نشان یک ملت…

دنیای تبلیغات – چرا برخی کلمات و تصاویر بلافاصله تصوری خاص از یک کشور در ذهن بر می انگیزند؟ این امر به خاطر برداشتی است که فرد از آن سرزمین دارد، گاهی این برداشت به طور طبیعی به وجود می آید و گاه این همان چیزی است که نشان یک ملت نامیده می شود.

به گزارش دنیای تبلیغات، وقتی عبارت «سرزمین فوتبال» را می شنوید اولین چیزی که به ذهنمان خطور می کند چیست؟
احتمالاً «فوتبال بومی برزیل» برای شما تداعی می شود.

هنوز در کانال تلگرام دنیای تبلیغات عضو نشده‌اید؟

زمانی که عبارت «حقیقتا ً آسیایی» را می شنوید، اولین چیزی که به ذهنتان می رسد احتمالاً پیام تبلیغاتی «مالزی آسیای حقیقی» است، سرزمینی با میراث فرهنگی غنی، مردمانی گرم و ساحل های زیبا و یا هنگامی که صحبت از «جشنواره خرید» می شود، جشنواره خرید دبی، در اذهان متبادر می شود و با شنیدن عبارت سرزمین خدایان و آئین ها قطعاً ذهن ما به سمت کشور هندوستان کشانده می شود.

چرا برخی کلمات و تصاویر بلافاصله تصوری خاص از یک کشور در ذهن بر می انگیزند؟ این امر به خاطر برداشتی است که فرد از آن سرزمین دارد، گاهی این برداشت به طور طبیعی به وجود می آید و گاه این همان چیزی است که نشان یک ملت نامیده می شود.

مفهوم نشان یک ملت
نشان تجاری (برندینگ) کلمه فریبنده ای است زیرا افراد مختلف از آن برای بیان مفاهیم مختلف استفاده می کنند. برخی افراد این واژه را به عنوان یک عبارت عام برای معرفی هر نوع کالا و تبلیغات بازرگانی به کار می برند و برخی دیگر بخصوص افراد فعال در عرصه تجارت از این واژه برای توضیح چگونگی طراحی یک محصول یا ظاهر آن از جمله بسته بندی و برچسب و … استفاده می کنند.

ولی سازمان های بسیار پیشرفته و موفقی هستند که از این واژه در مفهوم بسیار گسترده تری استفاده می کنند. این سازمان ها نشان شرکت را نام نیک و اعتبار آن دانسته و نشان دار کردن را راهی برای رسیدن به این اعتبار می دانند و تلاش می کنند افراد سازمان را به رفتاری که به حصول و حفظ منجر می شود ترغیب کنند و اطمینان حاصل کنند که جهان آن را می شناسد و به آن باور دارد،

عضویت در سوپرگروه تبلیغاتی متخصصین فعال حوزه تبلیغات و بازاریابی

می دانند این گونه نشان دار کردن در صورتی که هوشیارانه و مسئولانه انجام شود، می تواند کشورها، شهرها و مناطق را که در این جامعه جهانی با یکدیگر همکاری و هم زمان رقابت می کنند، به سودی حقیقی برساند.
شهرت یک کشور را شاید بتوان پیچیده ترین نشان یک ملت دانست، نشانی که تحت تأثیر سازمان ها، بنگاه ها و موسسات تجاری و اقتصادی، نفوذ و رفتارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و … قرار دارد. از محصولاتی که عرضه می کند و نیروی انسانی؛ تا سیاست ها و روش هایی که بر محتوای تولید و رفتار خود اعمال می کند.

نشان دار بودن ملت ها به گونه ای اثربخش نه تنها سبب تقویت تصویرهای مثبت می شود، بلکه با ارائه تصویری جدید به مبارزه با تصویرها و ذهنیت های منفی نیز کمک می کند.

ارزش های نشان یک ملت بر سه حوزه مهم تأثیر می گذارد:
۱- سرمایه گذاری داخلی
۲- صادرات
۳- صنعت گردشگری

ایجاد برنامه برای ارائه تصویر برتر یک کشور نیازمند سیاستی تلفیقی و یکپارچه است که اکثر کشورها فاقد آن هستند، توانایی عمل کردن به شیوه ای هماهنگ و مستمر درباره محرک ترین و متمایز کننده ترین موضوعاتی که یک کشور بتواند انجام دهد از الزامات اعتبار و شهرت آن کشور می باشد. مزایای نشان دار کردن کشوری سازگار و حرفه ای هم در هر منطقه قابل مشاهده است، به طور مثال توانایی جذب سرمایه بیشتر، تصویر و پیام مثبتی درباره مالیات، مهارت های کاری، ایمنی، محیط کار، ثبات سیاسی و شانس استفاده از برچسبی با عنوان «ساخت …» را به آن کشور می دهد و به فروش کالا در بازارهای برون مرزی کمک می کند.

امروزه کشورها تمام راه های ارتباطی را به کار می برند و از یک استراتژی یکپارچه ارتباطات اجتماعی بهره می گیرند تا نشان خود را در سه سطح مساوی ایجاد نمایند:
الف) سطح درونی: در درون مرزها و مناطق هم مرز خود
ب) سطح ثانوی: کشورهایی اصلی دور و نزدیکی که با آنها رابطه تجاری دارد
ج) سطح سومی: کشورهای سرتاسر دنیا و سازمان های فرا ملی

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

*شاخص های اصلی برای نشان دار کردن یک ملت عبارتند از:
الف) شاخص های سنتی شامل: قدرت نظامی و حکومت
ب) شاخص های نسل جدید شامل: آموزش- اقتصاد- نیروی انسانی- فرهنگ- گردشگری- زیرساخت و تکنولوژی
ج) شاخص های آینده شامل: رسانه و دانش

علائم نشان می دهد که هیچ یک از شاخص های خواه جدید و خواه قدیمی از یکدیگر استقلال کامل ندارند و نمی توان از هیچ یک از آن ها به کلی صرف نظر کرد. نگاهی به همه پارامترها برای نشان دار کردن یک ملت به گونه ای مؤثر و کامل ضروری می باشد.

الف- شاخص های سنتی

۱ـ قدرت نظامی

پس از جنگ های جهانی، کشورها با قدرت شان شناخته می شدند. ایالت متحده و شوروی رقبای رعب انگیز و بقیه نیز کما بیش خنثی به نظر می آمدند. قدرت نظامی پیشین شوروی، آلمان و ایتالیا و قدرت نظامی فعلی آمریکا، انگلستان، چین، روسیه و فرانسه عامل مهمی در نشان دار شدن این کشورها بوده است. امروزه با شنیدن نام یک کشور، قدرت نظامی دیگر اولین چیزی نیست که به ذهن مان می رسد.

سرزمین و جغرافیا
در گذشته، کشورها به زمین زراعت وابسته بودند. بنابراین حاصلخیزی نشانه ای برای شناخته شدن یک ملت بوده است. دسترسی به منابع معدنی معیار مهم دیگری بود چرا که از صنایع و تجارت حمایت می کرد. از این رو منابع معدنی یکی دیگر از عوامل پرقدرت در شناخته شدن برخی ملت ها بوده است؛ طلا در کشور غنا، الماس های جنوب آفریقا و آب و جنگل های آمازون برای برزیل.
موقعیت و امکان دسترسی به یک کشور نیز از نقطه نظر تجاری بسیار مهم بوده است و شرایط جوی مناسب نیز سبب جذابیت کشورها بوده است.
اکنون با پیشرفت فن آوری و تسهیل در حمل و نقل، دیگر عواملی مانند نزدیکی جغرافیایی و شرایط جوی مناسب، معیارهای مهمی در تصمیم گیری درباره یک کشور نیستند.
اما به هر حال عواملی مانند آب و هوا همچنان در تصویرسازی نقش مؤثری دارند.

۲ـ حکومت
نحوه اداره یک مملکت و تصویری که از خود به دنیا نشان می داد، در گذشته بسیار مهم بوده است. ایدئولوژی ها به طور انعطاف ناپذیری در دستور جلسات سیاسی و خط مشی ها منعکس
شده و نقشی اساسی در درک تصویر از یک کشور داشتند:
• در ایالات متحده، دموکرات ها در شوروی سابق، چین و کوبا کمونیست ها و در آلمان، نازی ها تصویر سیاسی از کشورهای خود را در بین ملت ها بروز داده اند.
امروزه ایدئولوژی های سیاسی کمرنگ تر شده ند و دیگر فاکتور مهم و کلیدی محسوب نمی شوند. اما به هر حال در مورد کشورهایی مثل چین و کوبا برداشت کلی هنوز محدود به ایدئولوژی های سیاسی است و این امر در سیاست های آنها نیز منعکس می شود.

ب- شاخص های نسل جدید
۱ـ آموزش

تأکید بر امکانات و شیوه های آموزشی برای تمامی ملت ها یک ضرورت است، زیرا این مسئله یکی از دلایل اصلی مهاجرت جوانان از وطن شان می باشد.
بنابراین پیشرفت در امر آموزش برای هر ملت دو مزیت عمده به همراه دارد و نه تنها جوانان کشور برای دستیابی به امکانات آموزشی بهتر، ترک وطن نخواهند کرد، بلکه دانشجویان خارجی نیز جذب خواهند گردید.
طبق ضمیمه آموزشی نشریه تایمز که کشورها را بر مبنای برخورداری از بیست کالج برتر دنیا رده بندی کرده است، کالج هایی که رتبه های یک تا یازده را دریافت کرده اند متعلق به ایالات متحده و چهار کالج از این فهرست متعلق به انگلستان هستند. بنابراین گزینه ها برای ادامه تحصیل به ترتیب ایالات متحده و انگلستان می باشند.

۲ـ اقتصاد
اقتصاد یک کشور، نقش عمده ای را در تعیین نام و نشان آن کشور ایفا می کند. امروزه کشورهایی مانند آمریکا و چین، قدرت های اقتصادی جهان شناخته شده اند.
در جهان امروز کشورهای دیگری هم از موقعیت اقتصادی خوبی برخوردار هستند، مانند:
– صادرات کالاهای الکترونیکی کم هزینه چینی و ادویه هند
– صنعت خودرو آلمان، وسایل الکترونیکی با کیفیت ژاپن
– تجارت آزاد کشور روسیه با سایر کشورهای جهان
– خدمات فن آوری اطلاعات در کشورهای اسکاندیناوی مثل نروژ، ایسلند، دانمارک پیشرفت فوق العاده ای داشته است. درکشورهای آسیایی کره جنوبی، ژاپن و هند را می توان پیشرو در عرصه فناوری اطلاعات محسوب نمود.
– تولید انبوه و ارزان منسوجات و وسایل الکترونیکی عامل اصلی شناخته شدن مارک چینی در دنیا بوده است. ژاپن به واسطه تکنولوژی برتر خود در دنیا شناخته شده است. مرسدس بنز و ب.م.و نشان کشور آلمان هستند. سوئیس را با ساعت های زیبا و آمریکا را با شکلات های خوشمزه می شناسند.

همچنین در سال های اخیر شهرت هر کشور نیز به عاملی در جهت گسترش و توانمند شدن سازمان ها، موسسات و بنگاه های اقتصادی و تجاری بدل شده است، به عبارت دیگر شهرت و اعتبار بنگاه های تجاری و اقتصادی تابعی از شهرت و نشان آن کشور می باشد. یک پیمایش جهانی با عنوان Reputation Track Country از بیش از ۳۶ هزار مصرف کننده در کشورهای G8، پیشرفت های اخیر در شهرت و اعتبار در زمان های بحران اقتصادی را نشان می دهد.

در این رتبه بندی کانادا، استرالیا و سوئد معتبرترین کشورها شناخته شده اند، کشور چین ۸ امتیاز جدید در طول ۴ سال گذشته بدست آورده و ایتالیا و یونان امتیاز زیادی را از دست داده اند. براساس این پیمایش کشور ایران در رتبه بندی جهانی رتبه ۴۹ را بدست آورده و تنها در منطقه، کشور عراق شهرت و اعتبار کمتری از ایران دارد. بدین ترتیب می توان به این نتیجه رسید که مجموعه سیاست گذاری های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای یک کشور شهرت، اعتبار و تصویری را از یک کشور می سازد که خود تسهیل کنده حضور شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در مجامع و بازارهای بین المللی می شود.

۳ـ نیروی انسانی
تک تک مردم یک کشور، سفیران سرزمین خود و همچنین مهمترین عنصر متحرک «نشان یک ملت» هستند، این عنصر را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:
– سرمایه فکری
– پراکندگی
– چهره های شاخص
– سرمایه نیروی انسانی

سرمایه فکری یک ملت(یا ناحیه ای از ملت ها) نیاز به سیستمی از متغیرها دارد تا دارایی های پنهان یک کشور را کشف و مدیریت نماید.
مهمترین عنصر نیروی انسانی است که امکان درک بهتری از ارزش ها، افراد، کسب و کارها، موسسات و جوامع پنهانی که منابع فعلی و آینده سرمایه فکری محسوب می شوند را فراهم می آورد. امروزه کمتر ملتی وجود دارد که دارایی اقتصادی واقعی خود را به لحاظ سرمایه ذهنی و نیروی انسانی بررسی و بهره برداری نکند.

مهاجرت افراد از هر ملیتی نیز منبع عظیمی از نیروی انسانی است که تبادل فرهنگی و فرامرزی را در سطح بالایی میسر می سازد. این تبادلات می تواند در قالب به اشتراک گذاشتن ایده ها، فرهنگ و رسوم یا ایجاد فرصت های تجاری جدید باشد.

برخی مهاجران نیز ممکن است ملیت خود را تغییر داده باشند ولی هنوز نماینده ارزش های کشور بومی خود هستند.
شخصیت های برجسته در عرصه های مختلف نیز نماینده های حرفه های تخصصی خود و سفرای کشورشان محسوب می شوند. برای مثال، ریچارد جری به سینمای هالیوود محدود نمی شود بلکه بازتابی از فعالیت های انسان دوستانه مؤسسه جری می باشد.

متخخصان کارآزموده نیز بخشی از سرمایه انسانی هر کشور محسوب می شوند. مجید سمیعی پزشک، متخصص و جراح مغز و اعصاب ایرانی از متخصصانی است که شهرت جهانی داشته و مایه افتخار ایرانیان می باشد.

۴ـ فرهنگ
در شکل گیری هویت فرهنگی یک ملت، عوامل بسیاری دخیل هستند. برای نشان دادن این مطالب هند مثال خوبی است چرا که هویتش که از خرده فرهنگ های بسیاری شکل گرفته است و از غنای فرهنگی بالایی برخوردار است.

سرگرمی
هالیوود، مظهر سرگرمی و یکی از مهمترین صادرات آمریکا می باشد. فیلم های چینی رزمی نیز در میان مردم دنیا محبوبیت زیادی دارند. آمریکا وهند به ترتیب در میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به خوبی توانسته اند از امکانات تفریحی و سرگرمی بخصوص صنعت فیلم برای معرفی به دنیا استفاده کرده اند.

ورزش
بسیاری از رشته های ورزشی به یکی از مشخصه های اصلی کشورها تبدیل شده اند. فوتبال مشخصه بارز کشورهای برزیل و آرژانتین می باشد. کریکت یکی از افتخارات هند، استرالیا، پاکستان و سری لانکا است و تنیس سبب درخشش ستاره های آمریکایی و اسپانیایی است. بدون ورزش شاید امروز کشورهایی همچون ترینیداد، توباگو، سورینام و اتیوپی را نمی شناختیم.

هنر
در عرصه هنر، موزه لوور پاریس و موزه مادام توسو در لندن اسامی هستند که خود به تنهایی برای جذب گردشگر کافی می باشند.
امروزه هنر معاصر درآمد بیشتری کسب می نماید. به تازگی گروه هندی Times تابلوی «جفت» ام. اف حسین را به ۱۵۰۰۰۰ دلار و تابلوی «هندسه» جی. سوآمیناتان را به ۷۷۶۵۷ دلار آمریکا در کریستی نیویورک به فروش رسانید.
ادبیات ایران بدون شک بارزترین نمود نبوغ ایرانی است. اشعار مولانا و حافظ امروزه در ادبیات جهان کاملاً شناخته شده می باشد.

ادیان؛ مذاهب و اماکن مذهبی
کشورهایی که تنها با عنوان ادیان و مذاهب شناخته می شوند عبارتند از:
عربستان سعوی با شهرهای مکه و مدینه
ایتالیا با واتیکان
فلسطین اشغالی با بیت المقدس
تبت با دالای لاما
شاخص ترین چهره های عصر معاصر را هم می توان امام خمینی در ایران و ماهاتما گاندی در هند دانست.
زندگی گاندی داستان باورنکردنی اعتقاد یک انسان به خود است که توانست با وضع چارچوبی مشخص برای خود، زندگی میلیون ها نفر انسان را تحت تأثیر قرار دهد.
شخصیت معنوی و برجسته امام خمینی در ایران چنان تاثیری بر قلوب ملت های مسلمان بر جای گذاشت که در تاریخ معاصر بی نظیر بوده است.

موسیقی و رقص
توجه عموم مردم به انواع سبک های موسیقی اعم از موسیقی کلاسیک، جاز و پاپ باعث توجه ملت ها به صاحبان سبک های موسیقی در جهان شده است.
هند به خاطر تنوع رقص های محلی خود از محبوبیت بالایی برخوردار است و بواسطه این مهم توانسته است نظرات مردم جهان را به خود جلب نماید.

مد
پاریس مرکز طراحان درجه اول بین المللی لباس است. لوئیز ویتون، لاوین، شانل، کریستین دیور، ژان پل گولتیر، پیر کاردین- پیشگامان دنیای مد هستند.
مارک های ایتالیایی از جمله گیورگیو آرمانی، دلی و گابانا، گوسی، ورساس، بنتون در سراسر دنیا شناخته شده هستند.

طب جایگزین
شیوه درمانی ریکی که متعلق به کشور ژاپن است، به دلیل سهولت انجام(لمس کردن اندام با دست) و نتایج مثبتی که از خود نشان داده است از شهرت و محبوبیت ویژه ای برخوردار است.
اوشو رانجیش، اسریپاد بهاکتیودانت، ماتا آمریتانادمای، اشری اشری راوی شانکار و بسیاری دیگر در هندوستان در پرورش و تمرکز زدایی معنوی موفق بوده اند. بعضی از این رهبران روحانی همچون ماتا آمرتانادمای به چنان شهرتی دست یافته است که در کتب درسی فنلاندی از او نام برده شده است و توسط کنفدراسیونی از روحانیون ژاپنی، «بودای مدرن» نامیده شده است.
بنیاد روش زندگی اشری شانکار امروزه برای بسیاری از افراد مذهبی طبقه متوسط و بالا در هند به یک ضرورت تبدیل شده است. خالی از لطف نیست که بدانیم صنعت ۲۷ میلیونی یوگا در آمریکا بیشتر توسط شهروندان خارجی اداره می شود که خود از هندی ها فرا گرفته اند.

هنر آشپزی
از آنجایی که عموم مردم به نقاط مختلفی از دنیا مهاجرت داشته اند، غذای فست فود مانند مک دونالد در بسیاری از شهرهای ایالات متحده و سایر کشورهای جهان محبوبیت یافته و باعث شهرت این کشور گردیده اند.

۵ـ صنعت گردشگری
صنعت گردشگری عنصری جدایی ناپذیر در معرفی یک ملت است و در حال حاضر دومین صنعت بزرگ دنیا پس از کشاورزی می باشد. درآمد حاصل از گردشگری در سطح بین المللی در ایالات متحده ظرف ۲۰ سال آینده به یک تریلیون دلار خواهد رسید. یکی از شاخص های مهم گردشگری تولید ارز خارجی برای هرکشور است. صنعت گردشگری یکی از پنج صادرات اول ۳۸% از کشورهای و اولین منبع تولید ارز خارجی برای حداقل ۳۸% از کشورها محسوب می شود.
در سال ۰۰۰/۹۸۲/۶ میلیون نفر به یک کشور خارجی مسافرت کردند و بیش از ۴۷۸ میلیارد دلار آمریک خرج کردند. دریافتی صنعت گردشگری به همراه حمل و نقل مسافران در آن کشور هم اکنون بیش از ۵۷۸ میلیارد دلار آمریکا است. بدین ترتیب صنعت گردشگری پیش از صنایع خودروسازی، شیمیایی، نفت و غذا، بیشترین درامد حاصل از صادرات را دارد.
انتظار می رود صنعت مسافرت و گردشگری جهان در سال ۲۰۱۵ حدود ۷/۱ میلیارد دلار امریکا(۸/۳ %) تولید ناخالص داخلی را تامین نماید.
صنعت مسافرت و گردشگری در دنیا به طور مستقیم یا غیر مستقیم ۱ شغل از هر ۱۲ شغل و ۳/۸% کل مشاغل را در بر می گیرد.
صنعت گردشگری بایستی در دو سطح بین المللی و ملی مورد بررسی قرار گیرد. برای این که یک کشور مکان مناسبی برای گردشگری شناخته شود، بایستی به عنوان یک کل عرضه شود و بر ویژگی های بارز و برجسته آن تأکید شود. ویژگی های متمایز کننده باید در راستای برجسته سازی جاذبه های گردشگری ترسیم شوند. برای مثال آب و هوای گرم و مرطوب کشورهای آسیای جنوب غربی گردشگران بسیاری از آمریکا و کانادا را به سوی خود می کشاند. بنابراین می توان گفت که تنوع و تضاد، دو انگیزه مهم برای انتخاب یک کشور به قصد سفر می باشند.

درسطح ملی تورهای چند روزه برای بازدید مکانی خاص از یک کشور در زمان مشخصی از سال می تواند انگیزه خوبی برای جذب گردشگران باشد. برای ملتی که از تنوع جغرافیایی، جوی و فرهنگی برخوردار است، می تواند خود را به عنوان مکانی ایده آل برای گردشگری به دنیا بشناساند. فردی که برای مثال در منطقه گرم و خشک مشرق ایران زندگی می کند، احتمالاً ترجیح می دهد تا تعطیلات خود را در مناطق سرسبز شمالی بگذراند.
همچنین در معرفی یک کشور به عنوان مکانی ایده آل برای گردشگری رویکرد وجود دارد:

• تأکید دوباره بر جذابیت های شناخته شده
• معرفی نواحی جدید و کشف نشده

هند کشوری شگفت انگیز: این واژه تصویری از کشوری پرطراوت، باشکوه و هیجان انگیز را در ذهن مجسم می کند. برخی از دولت های محلی نیز با درک قدرت ارتباطات بازاریابی، اسامی مانند سرزمین خدایان رابرای کرالا و سفر به گوا را برای شهر گوا ابداع کرده اند. این دو استان از این اقدام نفع بسیار برده اند و هم اکنون سهم به سزایی در تولید ارز خارجی دارند.
هند به رغم برخورداری از بالاترین سطح تنوع به لحاظ نژاد، فرهنگ، مذاهب، با مومبایی مدرن و راجستان سنتی، با صحراها، هیمالیا و سواحل، تاج محل و موسیقی و تنوع رقص، تنها ۵/۰% از درآمد گردگشری بین المللی را به خود اختصاص داده است.

براساس نتایج پژوهش های صورت گرفته، عوامل کلیدی در انتخاب یک مکان به منظور گردشگری به شرح زیر هستند:
۱ـ کدام کشور را برای سفر بعدی خود انتخاب کرده اید؟
تقریباً دو سوم(۶۰%) مردم نیوزلند در سفر بعدی خود از استرالیا دیدن می کنند در حالی که تنها ۲۳% از مردم استرالیا برای سفر بعدی خود نیوزلند را انتخاب می کنند.
اسپانیا(۲۵%) و فرانسه(۲۲%) مطلوب ترین کشورها برای گردشگران انگلیسی هستند.
۱۶% از شهروندان آمریکایی به کانادا سفر خواهند کرد و این رقم برای مردم انگلستان و ایتالیا به ترتیب ۱۱ و ۱۰ درصد می باشد.
۲ـ دوست دارید از چه کشورهایی دیدن نمایید؟ آیا فکر می کنید سفر به آن کشورها خیلی گران است؟
استرالیا در میان آمریکایی ها(۲۰%) و بریتانیایی ها(۲۶%) اولین انتخاب برای سفر بوده اما هزینه سفر به این کشورها برای آن ها بسیار گران بوده است.
ایالات متحده نیز گردشگاهی مناسب اما گران برای بسیاری از مردم استرالیا(۲۳%)، نیوزلند(۲۳%) و بریتانیا (۲۰%) بوده است. مردم نیوزلند(۳۰%) و استرالیا(۲۱%) از انگلستان به عنوان کشوری جذاب اما گران برای گردشگری نام بردند.
۳ـ از چه کشورهایی به خاطر اعتقادات سیاسی آن ها دیدار نخواهید کرد؟

در میان کشورهایی که به دلیل جو سیاسی آن ها گزینه مناسبی برای گردشگری نبودند، عراق بالاترین آمار را به خود اختصاص داد(در آمریکا ۱۶% انگلستان۱۰% استرالیا ۹% و نیوزلند ۱۰%). شایان ذکر است که ایالات متحده نیز در میان مردم استرالیا(۷%) و نیوزلند(۷%) به عنوان کشوری شناخته شده است که به دلیل شرایط سیاسی نامناسب، مکان مناسبی برای گردشگری نمی باشد.

۶ـ عوامل زیرساختی در نشان دار کردن یک کشور
آسایش و راحتی و وقت شناسی حمل و نقل عمومی آلمان در سراسر دنیا مورد تحسین است. سیستم راه آهن ملی توسط Deutsche Bahn (راه آهن آلمان) اداره می شود و یکی از گسترده ترین و پیشرفته ترین شبکه های اروپا با قطارهای سریع السیر درون شهری(ICE) است که ۱۹۸ مایل در ساعت سرعت دارد. اگر نیاز به تهیه با رزرو بلیط دارید، با تماس و یا از سایت www.bahn.co.uk دیدن نمایید. پروازهای داخلی بین شهرهای اصلی به صورت منظم وجود دارد که عمدتاً از طریق لوفت هانزا و دویچه ب.آ انجام می شوند. اکثر شهرهای اصلی آلمان از سیستم متروی زیر زمینی، اتوبوسرانی و اتوبوس برقی برخوردار هستند.

کشور آلمان به یکی از پیشرفته ترین سیستم های فن آوری مخابرات مجهز می باشد ( با سهم بازار ۲۸ درصدی) آلمان یگانه بازار بزرگ مخابرات اروپا است و از تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۹۸ به صورت کاملا آزاد و مستقل عمل می کند. در نتیجه هزینه سرمایه ای کلانی که پس از اتحاد دوباره دو آلمان به این کشور تزریق شد، سیستم آلمان را که از یک سیستم دیجیتالی سوئیچینگ بهره می برد با شبکه های ارتباطی مدرن کابل فایبر اپتیک، کابل هم محور، تقویت کننده رادیویی مایکروویو و یک سیستم ماهواره ای داخلی مرتبط کرد. کابل های فایبر اپتیک گسترده ترین شبکه ارتباطی دنیا را می سازند. خدمات اینترنت و تلفن های پیشرفته همراه در دسترس همگان قرار دارد و امکان تماس با بسیاری از کشورهای خارجی را نیز فراهم می سازد.

۷ـ تکنولوژی
در جهان امروز پیشرفت و توسعه کشورها بر مبنای علم، دانش و تکنولوژی استوار است و یکی از مهمترین عوامل موفقیت و شهرت یک کشور را می توان دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی و فناوری دانست.
شاخص تکنولوژی نشان می دهد که کدام کشورها از تکنولوژی برای بهره وری بیشتر و شهرت و اعتبار کشورشان استفاده می کنند.

براساس گزارش سالانه که از طرف مجمع جهانی اقتصاد (WEF) ارائه می شود کشورهای برتر دنیا در زمینه استفاده از فناوری های برتر (High Tech) دسته بندی و رتبه بندی شده اند.

براساس این تحقیقات، کشورهای اسکاندیناوی توانسته اند آمادگی خود را از لحاظ تکنولوژی ارتقاء داده و در جایگاه مناسبی قرار گیرند تا جایی که ایسلند در جایگاه دوم و دانمارک در جایگاه پنجم قرار گرفته اند.

در میان ده کشور برتر دنیا از لحاظ آمادگی تکنولوژی دو کشور آسیایی هم قرار دارند، سوئد، ایسلند، سوئیس، هلند، دانمارک، چین، کره جنوبی، نروژ، ایالات متحده و لوکزامبورگ به ترتیب رتبه های برتر در زمینه های بهره گیری از تکنولوژی را برای شهروندان خود و جامعه جهانی فراهم نموده اند.

کشور سوئد صرف نظر از فعالیت های اپراتور بزرگ مخابراتی این کشور یعنی Erricsson توانسته ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت خود را در این سال ها افزایش داده و میزان استفاده از تکنولوژی در فضای تجاری را هم گسترش دهد.

*شاخص های اصلی برای نشان یک ملت
۱ـ رسانه ها

امروزه رسانه های جمعی نقش بی بدیلی در ساخت فرهنگ عمومی، باورها و مدیریت اذهان و افکار عمومی را بعهده دارند.
رسانه ها بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی، عقیدتی و فرهنگی قادرند در همه نقاط جهان حضور فعال داشته و نقش آفرینی کنند.
ارائه تصویر مثبت و یا منفی از یک کشور در اذهان عمومی از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی به سادگی قابل انجام است.
کارشناسان امور رسانه ای معتقدند هر فرد و گروهی که بر رسانه های جمعی و تبلغیات تسلط داشته باشد بر یکی از قویترین بخش های جهان کنونی تسلط خواهد داشت و حتی قدرتی بیشتر از قدرت یک دولت به دست خواهد آورد.

در حال حاضر عمده شبکه های تلویزیونی- مطبوعات- صنعت فیلم- صنعت نشر کتاب- تبلیغات تجاری و … در کشور آمریکا و در اختیار یهودیان و در راستای منافع آنان می باشد.
بزرگترین غول رسانه ای جهان شرکت(AOL- تایم وارنر)، مهمترین بنگاه های مهم خبری امریکا یعنی آسوشیتدپرس و یونایتدپرس و رویترز و سه روزنامه پر نفوذ و پرشمارگان نیویورک تایمز، واشنگتن پست و وال استریت ژورنال که تاثیر زیادی در جهت دهی افکار عمومی جهان دارند توسط یهودیان مدیریت و جهت دهی می شود، در عین حال نفوذ شبکه های اجتماعی در جوامع و ارتباطات آنلاین به نوعی دنیا را به محله ای کوچک و پرجمعیت مبدل کرده است.

داده های یک مرکز پژوهشی در مورد تأثیر اینترنت بر زندگی انسان حاکی از آن است که بیش از دو سوم بزرگسالان و سه چهارم نوجوانان از طریق شبکه های اجتماعی محتوا تولید می کنند و به امتیازدهی، نظردهی و ترکیب مجدد آن می پردازند. در دنیای امروز افراد به راحتی یکدیگر را می یابند و با یکدیگر ارتباط داشته و سلیقه، سبک زندگی، گرایشات سیاسی، غذای مورد علاقه و آرزوهای شغلی خود را با دیگران در میان می گذارند.

۲ـ دانش
توسعه علمی هر کشور براساس شاخص های معینی سنجیده می شود.
یکی از این شاخص ها، میزان اعتبارات تحقیقاتی به ازای تولید ناخالص ملی است. شاخص دیگری که بعنوان معیار تولید علم در رتبه بندی کشورها مطرح می گردد تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی جهان است که توسط مراکز معتبر بین المللی مثل ISI نمایه می شود.

تعداد دانشمندان، مخترعین، پژوهشگران و محققان علمی هر کشور که براساس شاخص جمعیت سنجیده می شود نیز از نشانه های درجه علمی هر کشور می باشد.
آخرین آمارها از تولید علم در ایران که از پایگاه استنادی Scopus اعلام گردیده نشان دهنده این مهم است که ایران با تولید ۲۷۳۰۶ مقاله رتبه اول منطقه و مقام شانزدهم تولید علم در جهان را در اختیار دارد.
کشورهای امریکا- چین- انگلستان- آلمان و ژاپن به ترتیب رتبه های اول تا پنجم تولید علم در جهان را به خود اختصاص داده اند.
بد نیست بدانیم کشورهای در حال توسعه و نوظهور علمی مانند هندوستان و برزیل نیز در بین بیست کشور برتر تولید کننده علم در جهان محسوب می شوند.

فرآیند ایجاد تصویر مناسب از یک کشور
۱- اولین گام، ایجاد گروه کاری متشکل از نمایندگان دولت، صنایع، هنرها، آموزش و رسانه ها.
۲- از طریق تحقیقات کمی و کیفی نظرات مردم (داخلی و خارجی) را درباره کشور جویا شوید.
– مهمترین اصل رسیدن به هویت ملی و ایجاد افتخار و وفاداری به نژاد، تاریخ و تمدن، زبان، سنن، مذهب و … در بین عموم مردم کشور می باشد.
۳- با رهبران ایده پرداز مشاوره نمایید تا نقاط قدرت و ضعف ملی را بررسی کرده و نتیجه را با ماحصل مطالعات داخلی و خارجی مقایسه کنید.
۴- به بهره گیری از مشاوران کارآزموده، درباره ایده اصلی که استراتژی بر آن استوار خواهد بود تصمیم گیری نمایید. ایده باید قوی و ساده باشد به گونه ای که ویژگی های منحصر به فرد یک ملت را در برگیرد و پایه و اساسی برای کل برنامه قرار گیرد. بهترین راه برای انجام این کار نوشتن یک صفحه و سپس یک بند و در آخر جمله است که ممکن است در نهایت به عنوانی دلهره آور تبدیل شود.
۵- ارائه ایده اصلی بایستی به صورت تصویری باشد. طراحان نباید تنها به نشان و آگهی های گردشگری توجه کنند بلکه همه چیز، از طرح فرودگاه هایی که مسافران به آنها وارد
می شوند، تا سفارت خانه هایی که در خارج از کشور نماینده ملت محسوب می شوند را باید در نظر بگیرند.
۶- تلاش کنید تا پیام های گردشگری، سرمایه گذاری های داخلی و صادرات با یکدیگر هماهنگ باشند به گونه ای که مناسب هر یک از مخاطبین شوند.
۷- سیستم ارتباطی توسط گروه کاری ایجاد نمایید. این پروژه باید جزء فعالیت های دولت قرار گیرد تا از حمایت های سازمان های تجاری، صنایع، هنر و رسانه بهره مند گردد.
۸- تبلیغات صرف برای ارائه تصویر مناسب از یک ملت کافی نخواهد بود، برای این منظور به یک رویکرد بازاریابی ۳۶۰ درجه نیاز است، که می تواند شامل موارد زیر باشد:
– تبلیغات معمول در نشریات و تلویزیون
– آگهی های تبلیغاتی در بروشورهای مسافرتی و کتابچه های پرواز
– یکپارچه سازی کلیه عوامل از جمله فرودگاه ها، آگهی های دیواری در بزرگراه ها، تبلیغات اینترنتی
– وب سایت های شخصی و تبلیغ و ترویج آن ها از طریق سایت های دیگر
– ترتیب دادن نمایشگاه های تجاری، جشنواره های هنری، مسابقات ورزشی، نمایشگاه های هنری و ادبی در کشورهای خارجی و میزبانی در داخل کشور
– شرکت در سمینارهای بین المللی

امیدواریم مسئولان کشور عزیزمان ایران، همانطور که برای رفع تحریم های ناعادلانه در تلاش و تکاپو هستند، برای رفع تصویر نامناسب از ایران اسلامی که توسط غول های رسانه ای جهان و عوامل یهودی و صهیونیست در اذهان عمومی مردم جهان نقش بسته است، سیاست گذاری و تلاش وافر نمایند.
«به امید موفقیت و سربلندی کشور عزیزمان ایران»

منبع مرجع:  فصلنامه کارگزار روابط عمومی/ بهار ۱۳۹۴/ شماره ۳۵

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

برچسب‌ها
نمایش بیشتر

سمانه پور محمد

کارشناس ارشد ارتباطات ,کارشناس رسانه و زبان انگليسي ,ويراستار کتب تخصصي بازاريابي

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن