سمانه پور محمد

  • کارشناس ارشد ارتباطات ,کارشناس رسانه و زبان انگليسي ,ويراستار کتب تخصصي بازاريابي
  • وب‌سایت:
  • تعداد پست‌های منتشر شده: 450
  • امتیاز: 7

دستاوردها:

عضو هیئت تحریریه
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن