دنیای تبلیغات، رسانه تخصصی تبلیغات و برند

پربازدید ترین کانال تبلیغات و برند

“تحمل نقد نشانه بارز فرهنگ است. حتی حقیقت هم نیازمند نقد است نه ستایش.”

نیچه
بزرگان بازاریابی ایران - امیرحسین نوریان

در فرم زیر شما میتوانید با ارسال متن استخدامی خود ، آگهی استخدامی را به دید مخاطبین کانال تلگرام و سایت دنیای تبلیغات برسانید.

 

عنوان آگهی استخدام:

متن نیازها/توانمندی ها/سوابق(الزامی):

تلفن ها / شماره موبایل جهت تماس:

ایمیل برای ارسال رزومه[مجاز بودن چندین ایمیل]:

ایمیل شما :